AltochtonenVanDeToekomst?

Altochtonen: een contaminatie van de woorden “allochtoon” en “autochtoon” hiermee bedoelen we letterlijk een nieuw soort wereldburger.

Wij zijn een groep van ongeveer 15 jonge vluchtelingen en we noemen onszelf “altochtonen van de toekomst”. We zijn met onze ouders naar België gekomen en zijn tussen de 15 en 23 jaar. We komen uit 6 verschillende landen.
We vroegen allemaal asiel aan en komen maandelijks samen om activiteiten te doen. We leren ons verhaal vertellen en denken na over de rechten van jonge vluchtelingen. We willen dat alle jonge vluchtelingen het goed  hebben in België en willen daarom aanbevelingen doen naar het beleid. Na elke activiteit vertellen we wat we deden.

Dit project is in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en is met steun van de Vlaamse overheid