Burgerkabinet- Brussel

Op zaterdag 6 mei verzamelden we in alle vroegte op het station van Brussel-Centraal voor onze deelname aan het burgerkabinet van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. Dat laatste is waar het zaterdag over ging. Hoe beleef jij Brussel? Wat kan beter? Wat zijn de troeven van Brussel in 2030?

Gatz opening

Naast negen Altochtonen waren er nog zo’n 100 andere geïnteresseerden aanwezig. Zowel jonge mensen als iets minder jonge mensen, mensen met Vlaamse roots, Brusselse roots, en mensen met een migratie achtergrond… Deze fijne mix van mensen zorgde voor verschillende kijken op de thema’s en zo ook voor interessante discussies!

Na het welkomstwoord van de minister gingen we naar de grote zaal waar we via een website onze mening konden delen over de twaalf onderwerpen die we gedurende de dag zouden bespreken. Onze meningen verschenen dan op een groot scherm, wat soms grappige taferelen opleverden.

scherm.JPG

 

Nadien werden we opgedeeld in groepjes van 8 à 10 personen. Ieder groepje had het over een verschillend onderwerp. We keken naar dit onderwerp alsof we 13 jaar in de toekomst leven. Stel: Brussel is in 2030 een ontzettend hippe stad, hoe komt dit?

De onderwerpen die werden besproken waren:IMG_1690.jpg

  • Brussel als de onderwijsstad
  • Multicultureel Brussel
  • Een proper, aantrekkelijk en gastvrij Brussel
  • Promoten van Brussel
  • Een groen Brussel
  • Brusselse mobiliteit
  • Cultuur in Brussel
  • Jong in Brussel
  • Bruxelles-Brussel
  • Ontdek Brussel

 

Door een uur lang in kleine groepen op een onderwerp te focussen, kwam naar boven hoe Brussel er voor ons moest uitzien in 2030.

Na de lunch stelde elke groep zijn toekomstdroom voor Brussel voor, waarna iedereen rond kon lopen om concrete voorstellen te doen. Hoe kunnen we bereiken dat Brussel in 2030 een hippe stad is? Wat is daar concreet voor nodig?

IMG_1708stemmen

 

Aan het einde van de middag gingen we in het halfrond zitten van het Vlaams Parlement. Best cool om hier te zijn! Vanuit de focusgroepen werd telkens een concreet voorstel gedaan waarop de andere deelnemers konden stemmen via de knopjes. Dit werd dan getoond op het scherm. Tijdens dit laatste deel van de dag was ook minister Gatz weer aanwezig, die druk bezig was met het noteren van onze voorstellen. Daarna overliep de minister nog even wat er allemaal gezegd was en welke concrete stappen hij in de toekomst kan zetten. Hij voegde er ook eerlijk aan toe welke voorstellen moeilijker te realiseren waren, aangezien voor sommige voorstellen veel samenwerking met andere gewesten nodig zou zijn. Een van de voorstellen waar de minister beloofde werk van te maken, was het voorstel om meer gratis openbare toiletten te voorzien in Brussel. Daarnaast vond hij het ook een goed idee om meer in te zetten op de onthaalfuncties van de Brusselse stations. Wij wachten vol spanning af hoe dit zich zal ontwikkelen!

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Geef een reactie