Burgerkabinet- Brussel

Op zaterdag 6 mei verzamelden we in alle vroegte op het station van Brussel-Centraal voor onze deelname aan het burgerkabinet van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. Dat laatste is waar het zaterdag over ging. Hoe beleef jij Brussel? Wat kan beter? Wat zijn de troeven van Brussel in 2030?

Gatz opening

Naast negen Altochtonen waren er nog zo’n 100 andere geïnteresseerden aanwezig. Zowel jonge mensen als iets minder jonge mensen, mensen met Vlaamse roots, Brusselse roots, en mensen met een migratie achtergrond… Deze fijne mix van mensen zorgde voor verschillende kijken op de thema’s en zo ook voor interessante discussies!

Na het welkomstwoord van de minister gingen we naar de grote zaal waar we via een website onze mening konden delen over de twaalf onderwerpen die we gedurende de dag zouden bespreken. Onze meningen verschenen dan op een groot scherm, wat soms grappige taferelen opleverden.

scherm.JPG

 

Nadien werden we opgedeeld in groepjes van 8 à 10 personen. Ieder groepje had het over een verschillend onderwerp. We keken naar dit onderwerp alsof we 13 jaar in de toekomst leven. Stel: Brussel is in 2030 een ontzettend hippe stad, hoe komt dit?

De onderwerpen die werden besproken waren:IMG_1690.jpg

  • Brussel als de onderwijsstad
  • Multicultureel Brussel
  • Een proper, aantrekkelijk en gastvrij Brussel
  • Promoten van Brussel
  • Een groen Brussel
  • Brusselse mobiliteit
  • Cultuur in Brussel
  • Jong in Brussel
  • Bruxelles-Brussel
  • Ontdek Brussel

 

Door een uur lang in kleine groepen op een onderwerp te focussen, kwam naar boven hoe Brussel er voor ons moest uitzien in 2030.

Na de lunch stelde elke groep zijn toekomstdroom voor Brussel voor, waarna iedereen rond kon lopen om concrete voorstellen te doen. Hoe kunnen we bereiken dat Brussel in 2030 een hippe stad is? Wat is daar concreet voor nodig?

IMG_1708stemmen

 

Aan het einde van de middag gingen we in het halfrond zitten van het Vlaams Parlement. Best cool om hier te zijn! Vanuit de focusgroepen werd telkens een concreet voorstel gedaan waarop de andere deelnemers konden stemmen via de knopjes. Dit werd dan getoond op het scherm. Tijdens dit laatste deel van de dag was ook minister Gatz weer aanwezig, die druk bezig was met het noteren van onze voorstellen. Daarna overliep de minister nog even wat er allemaal gezegd was en welke concrete stappen hij in de toekomst kan zetten. Hij voegde er ook eerlijk aan toe welke voorstellen moeilijker te realiseren waren, aangezien voor sommige voorstellen veel samenwerking met andere gewesten nodig zou zijn. Een van de voorstellen waar de minister beloofde werk van te maken, was het voorstel om meer gratis openbare toiletten te voorzien in Brussel. Daarnaast vond hij het ook een goed idee om meer in te zetten op de onthaalfuncties van de Brusselse stations. Wij wachten vol spanning af hoe dit zich zal ontwikkelen!

This slideshow requires JavaScript.

 

 

BURGERWAT?!

Op 4 april kwamen we met Altochtonen van de Toekomst samen om ons voor te bereiden op het Burgerkabinet over Brussel. ‘BurgerWAT?’ was de reactie van vele jongeren aanwezig. Onder hen ook Meri. ‘Ik wist niet waar de bijeenkomst over ging’ geeft ze toe. Het maakt voor mij niet uit wat we doen. Ik vind het fijn om bij de groep te zijn.’

Groepsfoto
Groepsfoto

De eerste activiteit van de dag heeft als titel ‘mini-burgerkabinet’. Dit doen we als voorbereiding op het Burgerkabinet van minister Sven Gatz op 6 mei. Het Burgerkabinet gaat over hoe jongeren Brussel beleven op een aantal verschillende vlakken en gaat door in het Vlaams Parlement. In kleine groepjes bespreken we wat we vinden van Brussel als hoofdstad, Brussel als shoppingstad en Brussel als diverse stad.

Brainstorm
In kleine groepjes brainstormden we over wat wij vinden van Brussel.

Tijdens de lunch vraag ik aan Meri wat ze tot hiertoe vindt van de dag. Ik praat graag over Brussel omdat ik hier woon, waardoor ik erover kan praten. Ik weet hoe Brussel is en wat beter kan.’

Meri is 18 jaar en kwam voor het eerst naar een bijeenkomst van de Altochtonen in december 2016, nadat ze over de groep had gehoord via vrienden. Ze zegt dat ze zich vanaf de eerste dag dat ze er was heel welkom voelde en dat de groep heel open en vriendelijk is voor nieuwe leden. Het maakt voor de groep niet veel uit dat je niet goed Nederlands kan. ‘Deze bijeenkomsten helpen me om beter Nederlands te kunnen.’ Meri is heel blij dat ze ook vandaag weer nieuwe gezichten ziet. Bij elke bijeenkomst zijn er wel nieuwe mensen, wat volgens haar een verrijking is.

Lunch
Lunch

Na de lunch bespreken we nog hoe we als Altochtonen van de Toekomst de Refugee Walk kunnen promoten. We bespreken of we een filmpje maken zoals vorig jaar, of doen we het dit jaar met foto’s? Verder bespreken we nog wie mee wil wandelen met de Refugee Walk en bedenken we een paar toffe team namen.

Brainstorm Refugee Walk
Brainstormen over de Refugee Walk

Hieronder vind je nog meer foto’s van afgelopen dinsdag.

Altochtonen

Altochtonen 2

Altochtonen 3

BURGERWHAT?!

On the fourth of April, the Altochtonen van de Toekomst came together to talk about the Burgerkabinet. ‘BurgerWHAT?!’ was the reaction of several youngsters who joined us. One of them is Meri. ‘I didn’t know what the meeting was about,’ Meri admits. ‘It doesn’t matter to me what we do. I just like to be with the group.’

Group picture
Group picture

The first activity of our day is called “mini-burgerkabinet”. It’s a preparation in which we make recommendations for Minister Sven Gatz, that we will discuss on the sixth of May during the Burgerkabinet in the Flemish Parliament, which will focus on Brussels. We talk about Brussels as a place to shop, Brussels as a capital and diversity in Brussels. In small groups we discuss what we like, what could be improved and we come up with some great new ideas.

Brainstorm
Brainstorming session Burgerkabinet

During lunch break I ask Meri how she likes it so far. ‘I like to talk about Brussels because I live here and I can talk about it. I know what Brussels is like and what can be improved.’

Meri is 18 years old and  came to a meeting of Altochtonen van de Toekomst for the first time in December 2016, after she heard about the project from two of her friends. She says that she felt very welcome the first time she came to an activity and that everyone is very nice to new people, even though she does not speak a lot of Dutch. ‘These meetings can help me to learn Nederlands better’.  Meri is very happy to see new faces every time she comes to a meeting. Today as well, there are two girls who came to a meeting for the first time.

Lunch
Lunch break

After the lunch break we talk about how we, as Altochtonen van de Toekomst, can promote the Refugee Walk. We discuss whether we are going to make a video like last year, or maybe use pictures instead? We discuss who wants to walk in the team of Altochtonen and come up with some cool group names.

Brainstorm Refugee Walk<
Brainstorming session Refugee Walk

Here are some more photos of last Tuesday:

altochtonen

Altochtonen 2

Altochtonen 3